0986.685.625
Số 59 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

THUỐC KHÁNG SINH - CHỐNG VIÊM

Ceclor 60 ml

Ceclor 60 ml

liên hệ

NAPHACOGYL

NAPHACOGYL

liên hệ

TETRACYCLIN

TETRACYCLIN

liên hệ

ROVAS 3M

ROVAS 3M

liên hệ

ROVAMYCINE 3

ROVAMYCINE 3

liên hệ

ROVAS 1,5M

ROVAS 1,5M

liên hệ

FLAGENTYL

FLAGENTYL

liên hệ

KLAMENTIN

KLAMENTIN

liên hệ

ROVAMYCINE 1,5

ROVAMYCINE 1,5

liên hệ

CEFIXIM 400

CEFIXIM 400

liên hệ

AZICINE 250 MG

AZICINE 250 MG

liên hệ

phản hồi khách hàng

0986.685.625
G

0986.685.625
Nhắn tin!