0986.685.625
Số 59 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

THUỐC HUYẾT ÁP

BISOSTAD 2.5

BISOSTAD 2.5

liên hệ

STADOVAS 5 CAP

STADOVAS 5 CAP

liên hệ

STADNOLOL 50

STADNOLOL 50

liên hệ

COVERAM

COVERAM

liên hệ

IMDUR 60MG

IMDUR 60MG

liên hệ

DIOVAN 80

DIOVAN 80

liên hệ

COVERSYL 5MG

COVERSYL 5MG

liên hệ

COVERSYL PLUS

COVERSYL PLUS

liên hệ

IMDUR 30MG

IMDUR 30MG

liên hệ

AMLOR 500 MG

AMLOR 500 MG

liên hệ

APROVEL 150MG

APROVEL 150MG

liên hệ

AMLODIPIN 5MG

AMLODIPIN 5MG

liên hệ

MICARDIS 40MG

MICARDIS 40MG

liên hệ

phản hồi khách hàng

0986.685.625
G

0986.685.625
Nhắn tin!